Energía

SENDERISME
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
ENTORN
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Energia
Click Here
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

parc solar povia

Potència instal·lada: 1000 kW

Producció anual: 1.500.000 kWh / any

(equivalent a l’abastiment de 440 habitatges)

Estalvi de CO2: 1.250 Tn / any

teulades autoconsum

Potència a instal·lar: 35 kW

Producció anual estimada: 64.400 kWh/ any

Estalvi de CO2: 60 Tn / any

Al llarg del 2018 vam construir un parc solar per a la producció d’energia elètrica, anomenat Parc Solar Povia.

La inversió es va planificar des del punt de vista de la diversificació d’activitats, la sostenibilitat i la integració amb l’entorn.

Es va aprofitar una peça de terra poc productiva per al cultiu de cereals degut als seus desnivells i marges i es va arranjar pensant en tenir una millor peça de terra cultivable un cop es desmantelli la planta solar finalitzada la seva vida útil.

El procés constructiu va tenir diverses dificultats tècniques degut a la orografia del terreny. Sovint, a les zones desfavorides, com és el cas de Biosca, la falta d’inversions en infraestructures bàsiques, suposen sobrecostos i/o barreres d’entrada a l’hora de fer noves inversions.

Amb l’ajuda d’un helicòpter vam poder construir la línia per a l’evacuació de l’energia produïda.

 

 

 

La construcció del parc s’ha fet intentant provocar el mínim impacte sobre el terreny i el paisatge. Per aquest motiu s’han utilitzat estructures metàl·liques de baixa alçada i que van clavades directament a terra, sense requerir cap tipus de fonamentacions. D’aquesta manera es podrà procedir a un ràpid i fàcil desmatellament quan s’acabi la vida útil de la planta fotovoltaica. 

S’han utilitzat 3 ha de terrenys, fins aleshores dedicades al cultiu de cereals, activitat que seguim realitzant a les zones no ocupades pels mòduls fotovoltaics. Mantenim una capa vegetal uniforme per així evitar l’erosió del terreny.

El terreny ha estat preparat per aprofitar el màxim l’espai en la col·locació de mòduls, tot minimitzant les possibles ombres entre filades. Així mateix, s’ha posat especial atenció en mantenir uns pendents suficents per poder evacuar l’aigua de la pluja a un canal lateral, de manera que les pluges no erosionin el terreny amb el pas del temps.

La Planta Solar Povia és un complement a l’activitat tradicional agroforestal de la finca, com ho són també les cases rurals.

La producció anual de la planta és d’uns 1.500.000 kWh, el que suposa l’equivalent a l’abastiment d’energia de 440 habitatges i un estalvi d’emissions de CO2 de 1.250 Tn a l’any. Tota aquesta energia s’evacua a la xarxa per a l’ús de qualsevol llar.

Actualment estem desenvolupant un projecte d’autoconsum, per abastir la finca amb la seva pròpia energia produïda a partir de fonts renovables i obtenir així una sobirania energètica neta.

En aquest procés energètic ens acompanya Efener (POSAR VINCLE A efener.com) en les fases de  planificació, desenvolupament i manteniment. Empresa especialitzada en enginyeria, eficiència i energia en totes les seves fases i processos.